Influensa – og koronavaksine 2023

Klikk her for å bestille time til vaksine.

Det vil i høst bli tilbudt både influensavaksine og koronavaksine ved Leangen Legesenter. Alle over 65 år, og personer under 65 år med enkelte risikodiagnoser er anbefalt å ta begge vaksinene.

Vaksinene settes her på legesenteret i uke 43 (23. – 26. oktober) og i uke 44 (30. oktober) mellom kl. 16 og 18. Timebestilling kan gjøres direkte ved å klikke her. Du kan også booke avtale ved å sende e-kontakt på helsenorge.no eller ringe 73517713 etter kl. 12:30. Angi om du ønsker koronavaksine, influensavaksine eller begge. Hvis du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon må du gi oss beskjed om dette før du bestiller time til vaksinering. Du må beregne å vente i 20 minutter etter vaksinen er satt. Du bør ikke sette vaksinen hvis du er syk.

Det vil også bli mulighet til å få satt vaksiner i forbindelse med legetime fra midten av oktober.

Oppfriskningsdose med koronavaksine er gratis. Influensavaksinen koster 300 kr.

https://www.fhi.no/nyheter/2023/korona–og-influensavaksiner-sendes-snart-ut-til-landets-kommuner/

Influensavaksinen anbefales spesielt til:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.