Vanedannende medikamenter

Vanedannende legemidler, såkalte A- og B-preparater er strengt regulerte legemidler.

Eksempler på disse er f.eks Imovane/Zopiclone, Stilnoct/Zolpidem, Sobril, Valium/Vival/Stesolid, Paralgin forte, Nobligan, Dolcontin m.fl.

Disse medisinene skal i utgangspunktet kun brukes i korte perioder og etter konkrete avtaler med fastlege.

Disse legemidlene kan ofte føre til at man ikke oppfyller helsekravene for å inneha førerkort,.

Ved Leangen legesenter er vi svært restriktive i vår forskrivning av  A-/B-preparater,  blant annet grunnet risiko for avhengighet.

Slike medikamenter blir ikke skrevet ut uten klar medisinsk indikasjon.

Ved Leangen legesenter forholder vi oss til Helsedirektoratets IS-2014: Nasjonal faglig veileder ang vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet.