Priser

Prislisteoppdatering juli 2021: 

Honorar for flere attester og en del andre legeuttalelser er ikke avtalt i Fastlegetariffen. Det enkelte legesenter fastsetter derfor beløpet.

Egenandelstak for 2021 er kr 2460,- og man har nå slått sammen de to frikortordningene.

For barn under 16 år, og ved oppnådd frikort, dekkes egenandeler av Folketrygden.

 • Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld 160/280
 • Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min 10
 • Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357
 • Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 52/38
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud 58
 • Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist 69
 • Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 59 
 • Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
 • Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
 • Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. 64
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 97
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m 138
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 189
 • Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad
 • Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
 • For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 168/273

Merknader

Beløpene på materiell kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Barn under 16 år betaler ikke egenandel for timer, men betaler for utstyr, materiell, kopiering, legeattester og annet som ikke inngår i frikortgrunnlag.

ATTESTER

 • Legeattest søknad TT kort 250,-
 • Legeattest førerkort 600,-
 • Legeattest søknad handikap parkering 250,-
 • Kortere bekreftelser ved samtidig konsultasjon: kr 100
 • Attest ved samtidig konsultasjon: kr 150
 • Andre attester etter tidsbruk (salærtakst).