Priser

Prislisteoppdatering juli 2024: 

Honorar for flere attester og en del andre legeuttalelser er ikke avtalt i Fastlegetariffen. Det enkelte legesenter fastsetter derfor beløpet.

Egenandelstak for 2024 er kr 3165,- og man har nå slått sammen de to frikortordningene.

For barn under 16 år, og ved oppnådd frikort, dekkes egenandeler av Folketrygden.

 • Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege på dagtid/kveld 170/288
 • Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin på dagtid/kveld 224/320
 • Sykebesøk fra allmennlege dagtid/kveld 223/357
 • Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin dagtid/kveld 269/407
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 61
 • Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 61 
 • Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
 • Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. 72
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 109
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m 155
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 211
 • Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad
 • Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
 • For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 188/304

Merknader

Beløpene på materiell kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Barn under 16 år betaler ikke egenandel for timer, men betaler for utstyr, materiell, kopiering, legeattester og annet som ikke inngår i frikortgrunnlag.

ATTESTER

 • Legeattest søknad TT kort 250,-
 • Legeattest førerkort 600,-
 • Legeattest førerkort gruppe I 650,-
 • Legeattest førerkort gruppe II / III 750,-
 • Legeattest søknad handikap parkering 250,-
 • Attest ved samtidig konsultasjon: kr 150
 • Andre attester etter tidsbruk (salærtakst).